Eesti
English

Paet: OSCE missioon Gruusias peab jätkuma

23.12.2008

Välisminister Urmas Paet väljendas kahetsust Venemaa vastuseisu üle Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) missiooni tegevuse pikendamisele Gruusias. Venemaa vastuseisu tõttu ei suudetud OSCE-s jõuda ühispositsioonile missiooni mandaadi pikendamise osas.

Euroopa Liidu eesistuja Prantsusmaa väljendas 22. detsembril ELi nimel tehtud avalduses kahetsust OSCE Gruusia missiooni blokeerimise üle ja hindas kõrgelt OSCE eesistujariigi Soome poolt tehtud jõupingutusi missiooni mandaadi osas konsensuse saavutamiseks. Soome taotles missiooni pikendamist, pakkudes selleks mitmeid alternatiive. Välisminister Paeti sõnul õõnestab missiooni lõppemine Venemaa vastuseisu tõttu Euroopa julgeoleku nurgakivina tuntud organisatsiooni mainet ja tegutsemisvabadust. "OSCE missiooni peatamine suurendab ebastabiilsust regioonis," lisas ta.

Välisminister Urmas Paeti sõnul on Venemaa vastuseis OSCE Gruusia missiooni mandaadi pikendamisele mõistetamatu. "Samal ajal, kui Venemaa on korduvalt esitanud süüdistusi inimõiguste rikkumistest Gruusia konfliktipiirkondades, ei soovi ta lasta OSCE vaatlejatel olukorra lahendamisega jätkata," rõhutas välisminister Paet.

Eesti kutsub Venemaad üles toetama OSCE missiooni väga olulist tegevust kogu regiooni stabiilsuse saavutamisel. "OSCE-l on Gruusias veel palju teha, eriti mis puudutab olukorda separatistlikes regioonides Abhaasias ja Lõuna-Osseetias," rõhutas Eesti välisminister.


VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
52 16 821
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Tbilisis Likhauri Turn 4, Saburtalo, 0171 Tbilisi, Gruusia tel. +995 32 2365 122, e-mail: tbilisisaatkond@mfa.ee, tbilisi.consular@mfa.ee