Eesti
English

Vene väed taashõivasid Perevi küla Gruusias

13.12.2008

Täna, 13. detsembri hommikul tõdesid Euroopa Liidu riikide suursaadikud Gruusias, et Vene väed ei luba neil siseneda Perevi külla. Külla sisenemise asemel nägid suursaadikud liikumas Venemaa relvajõudude rasketehnikat ning lendamas helikoptereid. Ühtlasi tõdesid suursaadikud, et kohalikke elanikke ei lastud oma kodudesse.

Eesti suursaadik Gruusias Toomas Lukk meenutas Venemaa mõne päeva tagust lubadust, et viib oma väed Perevist välja 12. detsembriks. „Ehkki meedias olid uudised ja ka ELi vaatlejad kinnitasid, et kontrollpunktide maha võtmist tõesti alustati ning asju pakiti kokku, tulid juba 12. detsembri õhtul tulid Perevist uudised, et Vene väed on sisenenud uuesti külla ja Gruusia politsei ja sõdurid olid välja aetud,“ rääkis Toomas Lukk.

„Venemaa rikub jõhkralt 12. augustil president Sarkozy vahendatud 6-punkti kokkulepet ning selle 8. septembri täpsustavat kokkulepet, kus Venemaa lubas väed välja tõmmata konfliktieelsele joonele, välja Lõuna-Osseetiaga piirnevatelt aladelt,“ ütles Lukk.

Eesti suursaadik Toomas Lukk avaldas kahetsust, et kohalike inimeste liikumise takistamisega rikutakse ÜRO inimõiguste deklaratsiooni selle 60. aastapäeval. „Et ka Gruusia politsei on olnud sunnitud Perevist lahkuma, oleme mures külaelanike julgeoleku ja turvalisuse pärast. Kohustus neid kaitsta lasub Vene jõududel, kelle kontrolli all see piirkond hetkel on,“ rõhutas Lukk.

EL riikide suursaadikud eesotsas eesistuja Prantsusmaa suursaadiku Eric Fournieriga sõitsid täna, 13. detsembril kontrollima, kas Vene Föderatsioon on vastavalt lubatule viinud välja väed Perevi külast, mis asub Gruusias ligi 3 km kaugusel nn administratiivpiirist Lõuna-Osseetiaga. Delegatsioonis olid veel Rumeenia, Hollandi, Leedu, Eesti suursaadikud ning Poola, Tšehhi, Saksamaa, Itaalia, Taani diplomaadid. Kohapeal viibisid ka Euroopa Liidu vaatlusmissiooni Gruusias (EUMM) liikmed.

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
521 3085
pressitalitus@mfa.ee 

TopBack

© Eesti Suursaatkond Tbilisis Likhauri Turn 4, Saburtalo, 0171 Tbilisi, Gruusia tel. +995 32 2365 122, e-mail: tbilisisaatkond@mfa.ee, tbilisi.consular@mfa.ee