Eesti
English

ELi välispoliitikajuhid: Euroopa Liit on valmis saatma Gruusiasse 200 tsiviilvaatlejat

15.09.2008

Esmaspäeval, 15. septembril osales välisminister Urmas Paet Brüsselis toimunud Euroopa Liidu välisministrite nõukogul. Välisasjade istungil arutati olukorda Gruusias, samuti olid kõne all arengud Valgevenes ja Somaalias seoses piraatlusega. Üldasjade istungil kõnelesid välisministrid eelseisva Euroopa ülemkogu ettevalmistusest.

Euroopa Liidu välispoliitikajuhid kiitsid heaks otsuse, millega lähetatakse 1. oktoobrist Gruusiasse 200liikmeline Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika tsiviilvaatlusmissioon. Välisminister Urmas Paeti sõnul on Euroopa Liidu tsiviilvaatlejate tegutsemispiirkonnaks kogu Gruusia territoorium. "Eesti on valmis saatma Gruusiasse kuni üheksa vaatlejat," ütles Paet. "Praeguseks on oma panustamisest vaatlusmissiooni teatanud üheksateist riiki," lisas ta.

Eesti välisministri kinnitusel on endiselt vajalik, et Euroopa Liit jätkaks koordineeritult humanitaarabi andmist kõikides Gruusia piirkondades, mis on sõjategevuses kannatada saanud. "Rahvusvaheline doonorkonverents peaks kogunema oktoobris, et vältida Gruusia majanduse kokkukukkumist," sõnas Paet. "Konfliktist laastatud piirkonnad peavad saama kiiresti toetust infrastruktuuri taastamisel ja majanduse ülesehitamisel," täpsustas Paet. Eesti välisministri sõnul annab Euroopa Liit lähema kolme aasta jooksul Gruusiale toetust 500 miljonit eurot.

Välisminister Urmas Paeti arvates on oluline tugevdada Euroopa Liidu suhteid Gruusiaga, mille kinnituseks oleks nii viisalihtsustus- kui ka süvendatud vabakaubanduslepingute läbirääkimiste alustamine juba käesoleva aasta lõpus.

Rääkides olukorrast Valgevenes tunnistasid ELi välisministrid seoses sealsete viimaste poliitvangide vabastamisega arenguid demokratiseerumise suunas. Samas on Euroopa Liit endiselt mures sõnavabaduse ja inimõiguste tagamisega Valgevenes. Urmas Paeti kinnitusel arutavad välisministrid olukorda Valgevenes uuesti peale 28. septembril toimuvaid parlamendivalimisi, et võimalusel alustada kehtivate sanktsioonide ülevaatamist.

Välisministrite nõukogu kiitis oma järeldustes heaks Euroopa Liidu koordinatsioonikeskuse loomise Brüsselis, et liikmesriigid saaksid võitluses Somaalia piraatluse vastu koordineeritult tegutseda ja infot vahetada.

Üldasjade istungil andis eesistujamaa Prantsusmaa ülevaate esialgsest Euroopa ülemkogu päevakorrast. Sügisene ülemkogu keskendub majandus- ja rahandusküsimuste kõrval muuhulgas energiajulgeolekule.

ELi välisministrid arutasid ka olukorda Lääne-Balkanil, peatudes ennekõike Serbia arengutel koostöö tegemisel Endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaaltribunaliga (ICTYga), mis on eelduseks tihedamaks koostööks Euroopa Liiduga.


Lähem info:
Marika Post, Eesti ELi esinduse pressiesindaja
+32 474 98 16 57


VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
6 377 654
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Tbilisis Likhauri Turn 4, Saburtalo, 0171 Tbilisi, Gruusia tel. +995 32 2365 122, e-mail: tbilisisaatkond@mfa.ee, tbilisi.consular@mfa.ee