Eesti
English

Välisministeeriumi avaldus seoses sündmustega Lõuna-Osseetias

04.08.2008

Eesti välisministeerium avaldab muret sündmuste pingestumise pärast Lõuna-Osseetias ning kutsub osapooli vägivallast hoiduma.

Välisminister Urmas Paeti sõnul on olukorra lahendamiseks tarvis rahvusvahelisi jõupingutusi. „Olles suhelnud oma Rootsi ja Soome kolleegidega, leidsime, et hoolimata puhkuste perioodist peaksid nii Euroopa Liidu eesistujamaa kui Euroopa Komisjon toimuvat tähelepanelikult jälgima ning vajadusel kiirelt reageerima,” sõnas Paet. „Euroopa Liidu riikidel on tahe ja huvi leida regiooni konfliktidele jätkusuutlik lahendus ning viimasel Euroopa Liidu välisministrite kohtumisel juuli lõpus oli Gruusia konfliktipiirkondadega seonduv tõsise tähelepanu all,” lausus välisminister. EL eesistuja Prantsusmaa välisminister Bernard Kouchner on teatanud otsusest lähemal ajal Gruusiat külastada.

Samuti peaks Gruusia Lõuna-Osseetia ja Abhaasia piirkondade rahuvalvemissioonidel osalema riigid, kes ei oleks konfliktiga otseselt seotud. „Rahuvalve nimetatud piirkondades oleks sobilik ettevõtmine Euroopa Liidule,” rõhutas välisminister Paet.

Konflikt Gruusia ning eralduda sooviva Lõuna-Osseetia piirkonna vahel ägenes 1. augustil, kui toimus tulevahetus kummagi poole relvajõudude vahel.


VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7628
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Tbilisis Likhauri Turn 4, Saburtalo, 0171 Tbilisi, Gruusia tel. +995 32 2365 122, e-mail: tbilisisaatkond@mfa.ee, tbilisi.consular@mfa.ee