Eesti
English

Relvarahulepet tuleb koheselt täitma hakata

16.08.2008

15. augusti õhtul ja 16. augusti hommikul kohtus välisminister Urmas Paet Tbilisis oma Gruusia kolleegi Eka Tkeshelashviliga. Välisministrid arutasid Gruusia olukorra arenguid ja Eesti humanitaarabi andmise võimalusi Gruusiale.

Välisminister Tkeshelashvili andis ülevaate rahuläbirääkimiste kulgemistest, mille üks murdepunkt oli eile Gruusia ja Venemaa vahelise relvarahu sõlmimine Euroopa Liidu eesistuja vahendusel. Tkeshelashvili sõnul on väga oluline selle kohene rakendamine ja korra tagamine Gruusia territooriumil.

Eesti välisministri sõnul peab Vene sõjavägi kohe lõpetama sõjategevuse Gruusia territooriumil. „Venemaa peab naasma rahvusvahelise õiguse põhimõtete juurde ja viima viivitamatult oma väed Gruusiast välja,“ sõnas Paet. „Rahukõnelustest ja sõjategevuse lõppemisest sõltub kümnete tuhandete sisepõgenike võimalus oma rahumeelse elu juurde tagasi pöörduda.“ Välisminister rõhutas vajadust tagada vaatlejatele ja rahvusvahelistele abiorganisatsioonidele koheselt ligipääs konfliktis kannatada saanud Gruusia piirkondadele, sh Lõuna-Osseetiale. „Eesti on valmis Gruusiasse saatma ka oma vaatlejaid,“ ütles Paet.

Välisministrid kõnelesid ka senise rahuvalveformaadi muutmisest ning jagasid arvamust, et Euroopa Liit peab olema osaline Lõuna-Osseetia ja Abhaasia rahuvalves. „Eesti on valmis osalema rahvusvahelises rahuvalveformaadis Gruusias,“ lausus Paet.

Humanitaarolukord Gruusias on välisminister Paeti sõnul väga murettekitav. „Enam kui 100 000 inimest on pidanud kodud maha jätma, vajadus rahvusvahelise humanitaarabi järele on väga suur,“ ütles välisminister. „Rahvusvahelised abiorganisatsioonid peavad saama täieliku ja takistusteta juurdepääsu konfliktist laastatud piirkondadele, viivitamatult on vaja luua humanitaarkoridorid põgenike turvalise liikumise tagamiseks ja humanitaarabi kohaletoomiseks,“ rõhutas Paet.

Rääkides Eesti humanitaarabist Gruusiale sõnas välisminister, et Eesti kavandab järgmise abisaadetise lähetamist. Gruusia tänas Eestit küberkaitseekspertide abi eest. Välisminister Paeti sõnul on Eestil veel plaanis lähetada Gruusiasse meditsiini- ja kriisiabi eksperte.

Välisminister Urmas Paet kutsus Gruusia laulukoori Chvenebi 19. augustil toimuvale öölaulupeole. Samuti arutati koostööd diplomaatide koolitamisel. "Ootame Gruusia nelja noort diplomaati Eesti Diplomaatide Kooli õpinguid alustama," ütles Paet.

Täna on Eesti välisministril plaanis kohtumine Gruusia peaministri ja parlamendispiikriga, haigla külastamine, tutvumine konfliktipiirkonnaga ning põgenikelaagri külastus.


VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
52 16 821
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Tbilisis Likhauri Turn 4, Saburtalo, 0171 Tbilisi, Gruusia tel. +995 32 2365 122, e-mail: tbilisisaatkond@mfa.ee, tbilisi.consular@mfa.ee