Eesti
English

Välisminister külastas Gruusia põgenikelaagrit

17.08.2008

Täna külastas välisminister Urmas Paet Gruusia sisepõgenike laagrit Tbilisis, kohtus seal viibivate põgenike ning Gruusia põgenike keskuse juhi ja parlamendiliikme Koba Subelianiga.

Välisminister kohtus laagris ka põgenikke abistama saabunud Eesti vabatahtlikega. Külastatavas põgenikelaagris viibis 600 inimest, kes on saabunud peamiselt Lõuna-Osseetiast ja Ülem-Abhaasiast. Gruusia sisepõgenike arv ulatub 120 000ni ning see suureneb pidevalt.

Tbilisisse on jõudnud 60 000 põgenikku, kes on paigutatud ajutiselt elama ka lasteaedadesse ja koolidesse. Ligi 20 000 tuhandel neist ei ole enam võimalik koju tagasi pöörduda. Välisminister Paeti sõnul on lootus, et pärast Vene vägede lahkumist saavad Gori piirkonnast pärit inimesed tagasi pöörduda. „Samas jääb lahenduseta Lõuna-Osseetiast ja Ülem-Abhaasiast pärit põgenike küsimus, kuna sinna on tagasipöördumine raskendatud,“ sõnas Paet. „Neid inimesi on kuni 30 000,“ lisas ta.

Paeti sõnul on paljud laagris viibivad põgenikud kaotanud oma lähedased või on teadmata, kus nende perekonnaliikmed viibivad. Välisminister rõhutas, et Vene väed peavad viivitamatult Gruusiast lahkuma. „Alles seejärel saavad põgenikud hakata tagasi pöörduma,“ ütles ta.

Paet kohtus ka põgenikke abistavate Eesti vabatahtlikega, kes andsid ülevaate seni tehtust. Välisministri sõnul on vabatahtlike algatus Gruusia abistamiseks humanitaarsetel eesmärkidel vajalik ning Gruusiale oluline.

Välisminister osales ka Sameba katedraalis patriarh Ilia II poolt läbi viidud sõjas hukkunute mälestustseremoonial.

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
52 16 821
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Tbilisis Likhauri Turn 4, Saburtalo, 0171 Tbilisi, Gruusia tel. +995 32 2365 122, e-mail: tbilisisaatkond@mfa.ee, tbilisi.consular@mfa.ee