Eesti
English

Välisminister Paet kinnitas Eesti jätkuvat toetust Gruusiale

22.05.2008

Välisminister Urmas Paet avaldas heameelt eile Gruusias toimunud üldvalimiste rahumeelse läbiviimise üle. "Vaatamata viimasel ajal pingestunud olukorrale, mis on tekkinud Gruusiast sõltumata ja millega on kaasnenud erinevat laadi provokatsioonid, andis Gruusia endast parima, et valimised õnnestuksid," ütles Paet. "Gruusia jaoks tähendavad need valimised võimalust jätkata ja kinnistada reforme, mis on lisaks riigi arengule vajalikud ka NATO tegevusplaani saamiseks," ütles välisminister.

Rahvusvaheliste valimisvaatlejate ja valitsusväliste organisatsioonide esialgsete hinnangute kohaselt olid eilsed üldvalimised korraldatud edukamalt võrreldes jaanuarikuiste presidendivalimistega. Välisministri hinnangul on valimiste korraldamisel muidugi arenguruumi, eriti mis puudutab nende tehnilist külge ja andmete laekumist Keskvalimiskomisjoni, tõsiselt tuleb suhtuda ka esitatud või esitatavate kaebuste läbivaatamisse. Eesti leiab, et üldjoontes läbis Gruusia demokraatia testi edukalt.

Välisminister Paet avaldas lootust, et nüüd, pärast valimisi suudavad parlamenti valitud erakonnad istuda ühise laua taha ning teha koostööd, et ühiselt vaagida Gruusia arengule olulisi samme - jätkata riigi demokratiseerimist ja vajalike reformide elluviimist.

"Eesti on jätkuvalt valmis toetama Gruusiat õigusriigi arendamisel, pakkudes omapoolset tuge nii erinevate projektide kui ka teadmiste kaudu," rõhutas Paet.  


VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654 52 16 821
pressitalitus@mfa.ee

 

TopBack

© Eesti Suursaatkond Tbilisis Likhauri Turn 4, Saburtalo, 0171 Tbilisi, Gruusia tel. +995 32 2365 122, e-mail: tbilisisaatkond@mfa.ee, tbilisi.consular@mfa.ee