Eesti
English

Eesti toetab ELi ja Gruusia viisalihtsustus- ja kaubandusläbirääkimiste kiiret jätkamist

10.03.2008

Esmaspäeval, 10. märtsil osales välisminister Urmas Paet Brüsselis Euroopa Liidu üldasjade ja välissuhete nõukogu istungil. Välissuhete sessioonil oli peateemana kõne all parlamendivalimiste eelne olukord Gruusias. Nõukogu üldasjade sessioonil oli põhitähelepanu all Euroopa Liidu kevadise Ülemkogu ettevalmistamine.

Euroopa Liidu välispoliitikajuhid leidsid, et on vajalik igakülgselt kaasa aidata Gruusia demokraatlike institutsioonide tugevdamisele. "Gruusia keskvalimiskomisjon vajab toetust selleks, et mais toimuvad paralamendivalimised oleks vabad ja õiglased," ütles välisminister Paet. Välisminister Urmas Paeti sõnul on hetkel Eestis visiidil Gruusia opositsiooniliidrid tutvumas Eesti valimiskomisjoni ning sõltumatu meedia tööga. "Eesti on saatmas ka oma eksperte nõustama nii Gruusia keskvalimiskomisjoni kui ka avalik-õiguslikku telekompaniid," lisa ta.

Eesti välisministri sõnul on kiiresti vaja alustada migratsiooni- ja viisalihtsustusalast dialoogi Euroopa Liidu ja Gruusia vahel. "Oluline on võimalikult kiirelt edasi liikuda nii viisalihtsustus- kui ka vabakaubanduslepingu läbirääkimistega," märkis Paet. Välisminister Urmas Paeti sõnul peab Eesti äärmiselt oluliseks Euroopa Liidu mõju suurendamist Abhaasia ja Lõuna-Osseetia konflikti reguleerimises. "Jõulisemat rakendamist vajavad ELi eriesindaja Peter Semneby poolt pakutud usaldusmeetmed, et elavdada suhtlust konfliktipiirkondade ja ülejäänud Gruusia vahel," täpsustas Paet. Välisministrid nõustusid, et viimased arengud Aserbaidžaanis ja Armeenias ning kogu olukord Lõuna-Kaukaasia regioonis nõuab enam Euroopa Liidu tähelepanu.

Nõukogu üldasjade sessioonil oli põhitähelepanu all käesoleva nädala lõpus toimuva Euroopa Liidu Ülemkogu ettevalmistamine. Välisminister Urmas Paeti sõnul on ülemkogul eesmärgiks leppida kokku kliimamuutuste ja taastuvenergia meetmepaketi peamistes põhimõtetes ja edasistes suunistes. "Ülemkogul on kavas arutada ka kliimamuutuste mõju rahvusvahelisele julgeolekule," tõdes välisminister Paet. "Kliimamuutustega võitlemiseks kasutusele võetavad meetmed peavad arvestama liikmesriikide energiajulgeolekuga," lisas ta.Lähem info:
Marika Post, Eesti ELi esinduse pressiesindaja
+32 474 98 16 57


VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
6 377 654
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Tbilisis Likhauri Turn 4, Saburtalo, 0171 Tbilisi, Gruusia tel. +995 32 2365 122, e-mail: tbilisisaatkond@mfa.ee, tbilisi.consular@mfa.ee