Eesti
English

Paet: NATO peab Gruusiat julgustama

06.03.2008

Kolmapäeva, 5. märtsi õhtul toimus Brüsselis Gruusia uute sõprade grupi kohtumine, millest võttis osa ka välisminister Urmas Paet.

Kohtumisel arutati Gruusia arenguid NATO suunal ning NATO liikmesuse tegevuskava perspektiivi.

Välisminister Paeti sõnul on liikmesuse tegevuskava on hea võimalus toetada uusi demokraatiaid, kes jagavad meiega samu väärtusi. "Seetõttu peame kindlasti oluliseks Gruusiat ja Ukrianat julgustada ning anda neile tegevuskava selle aasta jooksul," sõnas välisminister.

Paet tõi välja ka Gruusia aktiivse osalemise NATO missioonidel ning elanike kõrge toetuse NATO liikmelisusele. "Oluliseks arenguks on see, et Gruusia valitsus viis jaanuaris toimunud presidendivalimiste ajal läbi ka küsitluse NATO liikmesuse kohta, kus 72,5% elanikest toetas NATOga liitumist. Selline tulemus annab selge signaali Gruusia elanike ootustest ja valitsuse püüdlusest," sõnas Paet.

2004. aastal loodud Gruusia uute sõprade grupi eesmärk on abistada Gruusiat NATO ja Euroopa Liidu suunalistel pürgimustel. Gruppi kuuluvad veel Leedu, Läti, Poola, Rumeenia, Bulgaaria, Tšehhi ja Rootsi.

Täna osaleb Paet Brüsselis NATO välisministrite kohtumisel, mille eesmärk on 2.-4. aprillil Bukarestis toimuva NATO tippkohtumise ettevalmistamine.


VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Tbilisis Likhauri Turn 4, Saburtalo, 0171 Tbilisi, Gruusia tel. +995 32 2365 122, e-mail: tbilisisaatkond@mfa.ee, tbilisi.consular@mfa.ee