Eesti
English

Paet: EL peab jätkama Gruusia toetamist

19.11.2007

Euroopa Liidu välisministrid arutasid tänasel kohtumisel Brüsselis poliitilist olukorda Gruusias.

Välisminister Urmas Paet rõhutas vajadust Gruusiat ning selle arenevat tsiviilühiskonda tugevalt toetada. Keerulisel teel demokraatia poole võib ette tulla tagasilööke, kuid me ei tohiks hüljata Gruusia rahvast, kes on viimastel aastatel teinud märkimisväärseid edusamme, rõhutas Eesti välisminister oma kolleegidele. Eesti on Euroopa Liidu ja Gruusia vahelise viisalihtsustuslepingu sõlmimise kiirendamise aktiivne toetaja. Paet nimetas ebaloogiliseks olukorda, kus Abhaasias ja Lõuna-Osseetias elavatel Vene kodanikel on võimalus lihtsustatud korra alusel Euroopa Liitu reisida, samas kui Gruusia kodanikel seda pole. Seetõttu on viisalihtsustuse kõneluste kiire alustamine väga oluline, lisas Paet.

Kohtumisel oli veel kõne all olukord Kosovos ning Bosnia ja Hertsegoviinas, samuti poliitiline olukorda Lääne-Balkanil. Kosovo suhtes väljendab ministrite nõukogu Euroopa Liidu kindlat valmisolekut võtta enda kanda peamine roll Kosovo tuleviku korraldamisel. On äärmiselt oluline, et Euroopa Liit säilitaks Kosovo suhtes sisemise ühtsuse, seda eriti läbirääkimistele järgneval perioodil, sõnas välisminister Paet. Välisministri kinnitusel toetab Eesti Kosovosse Euroopa Julgeoleku- ja Kaitsepoliitika (ESDP) missiooni lähetamist. Peame oluliseks missiooni põhjalikku ettevalmistamist ning Euroopa Liidu ja NATO tihedat koostööd, sõnas Paet. Euroopa Liidu, USA ja Venemaa troika eestvedamisel toimuvate Kosovo staatuse kõneluste lõpptähtaeg on käesoleva aasta 10. detsembril.

Rääkides Bosnia ja Hertsegoviinast väljendasid ministrid muret poliitilise olukorra pärast riigis. Eesti kutsub Bosnia ja Hertsegoviina juhte üles jätkama pingutusi politseireformi elluviimisel, et oleks võimalik allkirjastada stabilisatsiooni -ja assotsiatsioonileping Euroopa Liiduga, sõnas Paet. Välisminister kinnitas ka Eesti täielikku toetust Euroopa Liidu eriesindaja tegevusele piirkonnas.


LÄHEM INFO:
Riia Salsa, Eesti ELi esinduse pressiesindaja
+32 473 800 358

TopBack

© Eesti Suursaatkond Tbilisis Likhauri Turn 4, Saburtalo, 0171 Tbilisi, Gruusia tel. +995 32 2365 122, e-mail: tbilisisaatkond@mfa.ee, tbilisi.consular@mfa.ee