Eesti
English

Välisminister arutab ELi välisministrite kohtumisel olukorda Gruusias

18.11.2007

19.-20. novembril osaleb välisminister Urmas Paet Brüsselis toimuval Euroopa Liidu üldasjade ja välissuhete nõukogu (GAERC) istungil.

Üldasjade sessioonil arutavad välisministrid ELi merenduspoliitikat, ettevalmistusi 13.-14. detsembril toimuvaks Ülemkoguks ning Euroopa Komisjoni tööprogrammi 2008. aastaks.

Välissuhete blokis on kõne all ettevalmistused EL-Hiina, EL-India ja EL-Aafrika tippkohtumisteks, suhted Lääne-Balkani riikidega ning olukord Lähis-Idas, Iraanis, Iraagis, Pakistanis, Tšaadis ja Gruusias.

Välisminister Urmas Paeti sõnul peab Euroopa Liit jätkama Gruusia reformipüüdluste toetamist. „Gruusia on aktiivne Euroopa naabruspoliitika partnerriik ning saavutanud märkimisväärseid tulemusi poliitilistes ja majanduslikes reformides,” ütles Paet. Veel lisas välisminister, et Euroopa Liidul tuleb niipea kui võimalik alustada viisalihtsustuse alaseid läbirääkimisi Gruusiaga. Samuti on vaja tõhustada ELi tegevust piirkonna külmutatud konfliktide lahendamisel. „See on vajalik, et vältida külmutatud konfliktide ümber ning tagajärjel esinenud provokatsioonide kordumist tulevikus,” ütles Paet.

Rääkides olukorrast Lääne-Balkanil peab välisminister Paet oluliseks, et Bosnia ja Hertsegoviina võimud jätkaksid pingutusi politseireformiga. „Reformiga edasiminek on eeldus ka stabilisatsiooni- ja assotsiatsioonilepingu allkirjastamiseks,” ütles Paet. Kosovo küsimusest rääkides rõhutab välisminister Paet regiooni ning kogu Euroopa julgeolekut silmas pidades vajadust leida küsimusele kiire lahendus.

Välissuhete nõukogule on kaasatud ka arengu- ning kaitseministrid, kellega koos käsitletakse sõjaliste missioonide lähetamist Tšaadi ja Sudaani Darfuri piirkonda ning võetakse vastu järeldused ELi ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika kohta. Arenguministritega arutatakse Euroopa partnerluslepingute sõlmimist arengumaadega, ELi välistegevuse tõhusust ning arengukoostöö seotust julgeoleku küsimustega.

Välisminister Urmas Paetil on kavas ka kohtumine Rootsi Euroopa ministri Cecilia Malmströmiga.


VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
6 377 654
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Tbilisis Likhauri Turn 4, Saburtalo, 0171 Tbilisi, Gruusia tel. +995 32 2365 122, e-mail: tbilisisaatkond@mfa.ee, tbilisi.consular@mfa.ee