Eesti
English

Paet: NATO liikmelisuse tegevuskava andmine julgustaks Gruusiat reformidega jätkama

03.10.2007

Kolmapäeval, 3. oktoobril osales välisminister Urmas Paet Jurmalas Baltimaade ja Beneluxi riikide välisministrite kohtumisel.

Kohtumisel olid kõne all Euroopa naabruspoliitika, aluslepingute reform, energeetikaküsimused ja NATO laienemine.

Euroopa naabruspoliitikast rääkides leidsid osapooled, et EL peab tegema koostööd võrdselt nii lõuna kui ida suunal. "Tuleb vältida olukorda, kus osad liikmesriigid ajavad naabruspoliitikat lõuna suunal ja teised ida suunal," ütles Paet.

Eesti välisministri sõnul peab Euroopa Liidu naabruspoliitika olema võimalikult paindlik ja võimaldama individuaalset lähenemist. "Riikide edusammud ja arengutempod on erinevad," märkis Paet. "Loomulikult on väga oluline ka partnerriikide pühendumus ja panustamine naabruspoliitika eesmärkidesse," toonitas ta.

Välisministrid arutasid veel EL ühist viisapoliitikat. Välisminister Paet leidis, et EL peaks astuma samme viisalihtsustuse suunas Gruusiaga. "Eesti toetab viisalihtsusprotsessi alustamist Euroopa Liidu ja Gruusia vahel," kinnitas Paet.

Rääkides NATO laienemisest, pidas välisminister Paet oluliseks liikmelisuse tegevuskava andmist Gruusiale järgmisel NATO tippkohtumisel, mis saadaks õige signaali ja julgustaks Gruusiat jätkama reformiprotsessi.

Euroopa Liidu aluslepingute reformil peatudes olid osapooled ühele meelel, et tuleb jääda kokkulepitud ajakava piiresse. "Eesti on praeguse lepinguprojektiga rahul ning me soovime reformiga kiiresti edasi liikuda," kinnitas välisminister Paet.

Veel leppisid Baltimaade ja Beneluxi riikide välisministrid kokku, et samas formaadis kohtumised hakkavad edaspidi toimuma kord aastas.


VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
6 377 654
50 94 645

pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Tbilisis Likhauri Turn 4, Saburtalo, 0171 Tbilisi, Gruusia tel. +995 32 2365 122, e-mail: tbilisisaatkond@mfa.ee, tbilisi.consular@mfa.ee