Eesti
English

Välisministeerium soovib sõltumatut ekspertiisi Gruusia-Vene piiri läheduses toimunu selgitamiseks

07.08.2007

Välisministeerium peab vajalikuks viia läbi rahvusvaheline sõltumatu ekspertiis Gruusia-Vene piiri lähedal 6. augusti õhtul toimunud intsidendi süüdlaste leidmiseks.

Välisminister Urmas Paeti sõnul on külmutatud konfliktide eskaleerumise vältimiseks vajalik välja selgitada juhtumi toimepanijad. "Tegemist on suveräänse riigi vastu toime pandud agressiooniaktiga," rõhutas välisminister Paet. Välisminister lisas, et kahetsusväärselt on sarnaseid intsidente toimunud ka varem, mille uurimine on jäänud lõpliku lahenduseta.

Välisministri hinnangul ei toimuks rahumeelses Gruusias midagi sellist kui Venemaa oleks õigeaegselt täitnud Istanbuli kohustusi ning austaks Gruusia territoriaalset terviklikkust. "Vene vägede paiknemine Gruusia territooriumil ning külmutatud konfliktide hoidmine on loonud soodsa pinnase provokatsioonideks," ütles Paet .


VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
6 377 654
50 94 645
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Tbilisis Likhauri Turn 4, Saburtalo, 0171 Tbilisi, Gruusia tel. +995 32 2365 122, e-mail: tbilisisaatkond@mfa.ee, tbilisi.consular@mfa.ee