Eesti
English

Paet: Euroopa naabruspoliitika vajab tõhusat edasiarendamist

03.09.2007

Esmaspäeval, 3. septembril osales välisminister Urmas Paet Euroopa naabruspoliitika (ENP) konverentsil "Üheskoos tugevama Euroopa naabruspoliitika nimel" (Working Together - Strengthening the European Neighbourhood Policy) Brüsselis. Euroopa Liidu välispoliitikajuhid arutasid võimalusi, kuidas tugevdada ja edasi arendada Euroopa naabruspoliitikat.

Välisminister Urmas Paeti sõnul on oluline, et jätkuks hetkel Euroopa Liidu välispoliitika ühe tugevaima instrumendi - Euroopa naabruspoliitika - edasiarendamine. "Eesti soovib näha tugevdatud Euroopa naabruspoliitikat võimalikult paindlikuna ja kindlasti individuaalset lähenemist võimaldavana," ütles Paet. "Riikide edasiliikumise kiirusest lähtuvalt saaks astuda edasisi samme," lisas ta.

Eesti välisminister tõi oma sõnavõtus esile neli peamist valdkonda, milles oleks vajalik Euroopa Liidu tõhusam koostöö ENPi partnerriikidega: majandus- ja kaubanduspoliitika ning vabakaubanduslepingud, energiaalane koostöö, külmutatud konfliktidega tegelemine ning viisalihtsustusküsimused. "Tihedad ja vahetud inimestevahelised sidemed on nii poliitilise kui ka majandusliku lõimumise võtmeks," tõdes välisminister Paet. "Vastastikused kontaktid suurendavad usaldusväärsust Euroopa Liidu ja tema naabrite vahel," märkis Paet.

Rääkides Eesti ja ENPi partnerriikide suhete avardumisest viimastel aastatel, kinnitas välisminister Paet, et käesolevast sügisest on Eestil esmakordselt oma diplomaatilised esindajad nii Egiptuses kui ka Israelis.

Euroopa Liidu liikmesriikide ja ENPi partnerriikide välisministrid arutasid nii majandusintegratsiooni tõhustamist kui ka naabruspoliitika rahastamisküsimusi. Samuti olid kõne all kliimamuutustega seonduv temaatika ja energiaalane koostöö ning julgeolekuküsimused.

Euroopa Liit käivitas Euroopa naabruspoliitika 2004. aastal, et toetada oma partnerite poliitiliste, majanduslike ja sotsiaalsete reformide protsessi ja tihendada kahepoolseid suhteid. ENPi partnerriigid: Alžeeria, Armeenia, Aserbaidžaan, Egiptus, Gruusia, Israel, Jordaania, Liibanon, Maroko, Moldova, Palestiina Omavalitsus, Süüria, Tuneesia, Ukraina, Valgevene.

Välisminister Urmas Paeti sõnavõtt on saadaval:
http://www.vm.ee/eng/kat_140/8697.html


Lähem info: Marika Post, Eesti ELi esinduse pressiesindaja
+32 474 98 16 57
VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
6 377 654
50 94 645

pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Tbilisis Likhauri Turn 4, Saburtalo, 0171 Tbilisi, Gruusia tel. +995 32 2365 122, e-mail: tbilisisaatkond@mfa.ee, tbilisi.consular@mfa.ee