Eesti
English

Paet: Eesti toetab viisalihtsustuslepingu läbirääkimiste alustamist Gruusiaga

14.09.2007

Neljapäeval, 13. septembril osales välisminister Urmas Paet Vilniuses toimunud Gruusia sõprade grupi (Group of New Friends of Georgia) neljandal kohtumisel.

Välisministrid arutasid Gruusia liitumispürgimusi Euroopa Liidu ja NATOga ning Gruusia külmutatud konfliktide lahendamist.

Välisminister Urmas Paeti sõnul toetab Eesti NATO liikmelisuse tegevuskava (MAP- Membership Action Plan) andmist Gruusiale juba järgmisel aastal NATO tippkohtumisel Bukarestis. „Gruusia on edukalt reforme ellu viinud ning liikmelisuse tegevuskava andmine on oluline märk NATO toetuse ja edasiste plaanide kohta," lausus välisminister Paet. Välisminister lisas, et külmutatud konfliktid ei tohi saada pidurdavaks ettekäändeks Gruusia edasisel integreerumisel NATOga.

Veel rääkisid välisministrid Euroopa Liidu ja Gruusia vahelise viisalihtsustus- ja tagasivõtulepinguga seonduvast. "Euroopa Liit peaks Gruusiaga võimalikult kiiresti alustama läbirääkimisi viisalihtsustuslepingu küsimuses, kuna see on kasulik mõlemale poolele," rõhutas välisminister Paet. Eesti välisminister lisas, et inimestevaheliste kontaktide tugevdamine on oluline ka vastastikuse usaldusväärsuse kasvule Euroopa Liidu ja tema naabrite vahel.

2004. aastal loodud Gruusia sõprade grupi eesmärk on abistada Gruusiat NATO ja Euroopa Liidu suunalistel pürgimustel. Gruppi kuuluvad veel Leedu, Läti, Poola, Rumeenia, Bulgaaria ja Tšehhi.


VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
6 377 654
50 94 645

pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Tbilisis Likhauri Turn 4, Saburtalo, 0171 Tbilisi, Gruusia tel. +995 32 2365 122, e-mail: tbilisisaatkond@mfa.ee, tbilisi.consular@mfa.ee